Katalogy na klíč

Zajišťujeme tvorbu vázaných publikací, volných tiskovin a digitálních nosičů pro komerční i uměleckou sféru od kompozice a úpravy textů přes fotografii a grafické řešení až po předtiskovou přípravu produktu. Finálním výstupem jsou pak podklady pro tisk ve formátu PDF. Na základě domluvy rádi poskytneme konzultaci při výběru tiskárny a provedeme kontrolu výstupu při tisku.

Nabízené práce

  • kompozice textu
  • kompletace textového obsahu z dodaných podkladů (českých i cizojazyčných)
  • redakční a editační práce a korektury českých textů
  • překlady
  • redakce, editace a korektury cizojazyčných textů
  • fotografie (technická, výtvarná a ilustrační fotografie, reprodukce, skenování)
  • úprava dodaných fotografií pro tisk
  • grafické řešení a předtisková příprava
  • zajištění ISBN a EAN
  • finální výstup: PDF připravené pro tisk
Turnkey publications